OFFICE BEARERS

School Pupil leader SPORTS CAPITAN
PRANESH.S BALA MURUGAN
HARIRAM S DHANUSHRI BALAA.B.V
HOUSE CAPITANS
House Name HEAD STAFF House Capitan Vice Capitan
Bharathi Bharathi Thilagar Sri Rama Krishnan.G Deepika Nachiyar. K
Elango Venu Gopala Krishnan Prem Mahesh S.U Abina Jayasri P
Kambar Guru Prasanna Arun Kumar.P Vigneshwari V
Thiruvalluvar Selva Susila Rani Boobalan Karthick A Swetha.S